انتقال وجه

بدون نیاز به شماره کارت یا حساب

بصورت آنی انتقال وجه بزنید.

فروشگاه شهری

دیگه از فروشگاه های توی شهر

با موبایل خرید کنید!

فروشگاه مجازی

دیگه از فروشگاه های توی شهر

با موبایل خرید کنید!

ارائه راهکار های امن و سریع پرداخت موبایلی

بـــرای کلیــــه کسب و کار هــــا

اپلیکیشن خودپرداخت (ipay)

جایگزینی بسیار مناسب برای کارت بانکی

عدم افشای رمز و اطلاعات کارت

پرداخت در بستری بسیار امن و با امکانات منحصربفرد

امکان انتقال وجه بدون نیاز به شماره کارت یا حساب

امکان گزارش گیری نامحدود با جزییات دقیق

اپلیکیشن پذیرنده

جایگزینی بسیار مناسب برای دستگاه های کارتخوان

عملیات بسیار ساده تر و پویاتر

پرداخت در بستری بسیار امن و با امکانات منحصربفرد

امکان انتقال وجه بدون نیاز به شماره کارت یا حساب

امکان گزارش گیری نامحدود با جزییات دقیق